lunes, 18 de noviembre de 2019

Tardor

Tardor
Xals de llana merina o seda
Aviat en venta on-line

https://www.fibrart.eu/compras/


Estic súper agraida a la persona que ha pensat 
en mi i m'ha portat una olla d'alumini gegant. 
Contentissima amb els primers resultats
 d'estampació botànica en l'olla. 
Em përmet estampar moltes peces alhora. 
Un estalvi d'energia i mes eficaç a l'hora de treballar.